En aquesta pràctica vam animar amb Blender el personatge Robbo-One a traves de “l’Eliminador”. Primer vam fixar les postures en el temps i vam fer una preview, després vam refinar les corbes d’animació i vam aplicar el Overlapping i l’acció secundaria. Després vam renderitzar l’animació.