En aquesta pràctica vam tindre que triar entre tres personatges; el robot, el cavaller o el zombie. En el meu cas vaig triar el zombie. Amb el personatge que hem escollit teníem que fer una petita historieta de 20 segons amb Blender. Primer teníem que crear un guió i un Layout per planificar l’animació, però en el meu cas em vaig saltar aquets dos passos i vaig començar a crear tot de poses, i així vaig anar planificant l’animació. Després vaig anar col·locant les poses en la línia de temps i ajustant les corbes d’animació, després vaig aplicar el Overlapping i l’acció secundària, i vaig fer un renderitzat de l’animació.