En aquesta pràctica vam esculpí i pintar una daga amb Mudbox. Per fer això primer vam buscar referències d’una topologia similar a la malla base de la qual partíem, després vam esculpir detalls utilitzant Stencils i Stamp fent que tots els detalls quedin en el mapa de relleu Normal Map. A continuació vam extreure la geometria a Nivell 1 de subdivisió en forma de FBX, vam importar el model a Sketchfab i a continuació vam importar les diferents textures a Sketchfab. Per acabar vam fer un renderitzat animat en 360º amb Mudbox.