En aquesta pràctica vam animar amb 3ds Max la figura d’un cavaller amb el sistema d’esquelets CAT tres animacions; respirar, saltar i atacar. Aquestes animacions son cícliques. Primer vam fer un estudi i llibreria de postures, després vam fixar les postures en el temps, a continuació vam posar les postures extremes i les postures de pas, vam revisar els arcs de l’animació; els peus i les mans, i vam afinar les corbes. Per acabar vam renderitzar una preview de l’animació.