En aquesta pràctica vam crear les UV amb Blender de tots els objectes i vam aplicar textures adequades. Per fer això vam utilitzar diferents mètodes de mapejat segons la morfologia dels objectes, i les textures les vam treure de textures.com i d’internet en general. Per acabar vam fer 2 renderitzats des de les vistes de les diferents càmeres.