Vam crear un cub, vam modificar la posició dels vèrtex per donar-li forma, vam utilitzar l’eina Loop Cut per afegir talls en la estructura, vam subdividir la geometria utilitzant el menú Specials, i vam utilitzar el modificador Decimate per triangular la geometria i donar un look Low-Poly. També vam aplicar materials amb colors simples.