En aquesta pràctica vam realitzar l’animació d’un personatge caminant sobre un fons continu. L’animació es pot reproduir de forma indefinida pràcticament sense percebre cap tall. El moviment de caminar del personatge esta fet fotograma a fotograma a partir d’un esquema de cicle caminant. El fons continu esta format per diferents nivells amb vàries perspectives, creant efecte de profunditat. Aquets nivells estan realitzats amb interpolació de moviment.