En aquesta pràctica vam crear 5 materials diferents a partir de textures. Per fer això vam utilitzar el AwesomeBump per extraure els diferents mapes de textures i vam muntar amb el sistema de nodes de Blender/Cycles cada material. Els recursos que vam utilitzar van ser 5 textures diferents a textures.com. Per acabar vam fer un renderitzat de cada material.