En aquesta assignatura vàrem generar cabell virtual, geometria pintada, animant-los amb dinàmiques i analitzant les seves possibilitats d’ajuts dels diferents paràmetres, pintar textures per ajustar zones de creixement, color i llargada del cabell.
En aquesta pràctica vam pintar el monstre de colors, aplicant el cabell i les dinàmiques. Vam fer tres versions de pentinat i color diferents i les vam renderitzar.