A partir d’unes quantes imatges de paisatges vam crear un fotomuntatge. Vam treballar amb les seleccions, les eines de retoc tampó i tireta, les màscares i les diferents capes d’ajustaments de llum, color, opacitat...etc. Fent que el resultat sigui una nova imatge que sembli real.