En aquesta pràctica vam utilitzar unes referències de modelat que ens va penjar el nostre professor a Sketchfab on teníem de forma visual els passos que teníem que seguir per modelar el robot amb Blender. També vam utilitzar unes imatges de referència adjuntades al arxiu Blender. Vam modelar amb estil Hard-Surfaces, utilitzant els modificador de subdivisió i vam aplicar materials amb colors simples.