En aquesta pràctica vam crear una animació amb la tècnica de Rotoscòpia fent servir el Photoshop. La Rotoscopia està feta a parit d’un vídeo on cada alumne tenia que passar per davant de la càmera fent algun tipo de moviment diferent. En el meu cas no hi vaig afegir cap element nou al vídeo original, però vaig rotoscopiar amb molt detall cada fotograma del vídeo. Els primers fotogrames i els últims no estan rotoscopiats per tal de poder ajuntar totes les rotoscòpies dels alumnes.